İlk Yardım Hizmeti

Kişinin yaşamsal fonksiyonlarının devamlılığını sağlamak, kişinin sağlık durumunun kötüleşmesini engellemek ve iyileşme sürecini kısaltmak üzere; yaşamı tehlikeye sokan hastalık, kaza veya yaralanma gibi durumlarda tıbbi destek alana kadar olay yerinde mevcut koşullar dahilinde yapılan ilaçsız uygulamalar “ilk yardım” olarak tanımlanır.

İlk yardım yapacak kişilerin bu konuda bilgili olmaları; bilinçsiz müdahalelerin sonuçlarını ortadan kaldırmak için tercihten çok zorunluluk olarak kabul edilmektedir. İlk yardım eğitimi alan ve ilk yardımcı olmaya hak kazanan kişiler ilk yardımcı unvanlarını 3 sene boyunca korurlar.

İlk yardım eğitimi; kişinin hastaya ya da yaralıya anlık olarak bilinçli bir şekilde müdahale etme kalifikasyonu sunan ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından verilen bir eğitimdir.
İlk Yardım Hizmeti