İş Ekipmanı Periyodik Muayene ve Kontrolleri

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 4. Maddesi’nin c bendinde iş ekipmanı tanımlanmış olup bu düzenlemeye göre;

İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisattır.

İlgili yönetmelik maddesi yorumlandığında işyerinde kullanılan bütün makina, alet, tesis ve tesisatın periyodik kontrolünün yapılması gerektiği anlamı çıksa da periyodik kontrollerin hangi iş ekipmanlarında yetkili kişiler tarafından uygulanması gerektiği ilgili yönetmeliğin ekinde belirtilmiştir.

Yönetmeliğin ekinde bahsedilen iş ekipmanları Basınçlı Kaplar, Kaldırma İletme Ekipmanları, Tesisatlar ve Tezgahlar olmak üzere dört ayrı gruba bölünmüştür.

İş Ekipmanı Periyodik Muayene ve Kontrolleri3